Přihlášení:

Přihlásit se pomocí Facebooku
Tel: +420 702 161 799 E-mail:  info@cth.cz

Zámek Fryštát

ZÁMEK FRYŠTÁT V KARVINÉ

 

Empírový zámek Fryštát v Karviné je jedinečnou památkou svého druhu, představuje opravdový unikát ve zdejším  regionu a dochoval se pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora.

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jsou návštěvníci zasvěceni do života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Z jižní strany je zámek obklopen veřejnosti volně přístupným zámeckým parkem rozkládajícím se na ploše 36 ha. Tento přírodně krajinářský park byl založen roku 1804 v anglickém slohu a do dnešní doby se dochovaly některé stromové aleje i vzácné solitéry jako jasan ztepilý či platan javorolistý. Během rozsáhlé obnovy došlo k rekonstrukci zookoutku, dětského koutku či Larisch-Mönnichovy hrobky. Nově se zde pak nachází reminiscence Larischovy hrobny Solca, k jejíž výstavbě bylo převezeno a použito torzo jiné Larischovy hrobky, která se v minulosti nacházela v areálu bývalého soleckého zámku v Karviné-Dolech.

Prohlídky zahrnují 3 návštěvnické okruhy. První okruh vede hlavní budovou zámku Fryštát (I.) a další dva okruhy jsou vedeny vedlejší budovou – Lottyhausem (II. a III.).

I. a II. okruh představuje expozici šlechtického sídla včetně uměleckohistorických sbírek z období 16. až 20. století. Nejvýraznější zastoupení zde mají sbírky a nábytek posledních majitelů zámku, kterými byli Larisch-Mönnichové. Významně je zde zastoupena i ukázka měšťanského bydlení 19. století nacházející se v budově Lottyhausu. III. okruh představuje ukázku českého výtvarného umění významných českých umělců 19. století ze sbírky Národní galerie Praha. Nechybí zde díla tak slavných českých jmen jako je Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Antonín Machek, Antonín a Josef Mánesovi, Luděk Marold, Julius Mařák, Karel Purkyně, František Ženíšek, Jakub Schikaneder, Antoním Slavíček a další.

 

V městské památkové zóně Karviná – Fryštát, Darkov se nacházejí další kulturní památky jako radnice s renesanční věží, Farní kostel Povýšení sv. Kříže, Filiální kostel sv. Marka, kašna, Společenský dům, Kaple sv. Anny a další. Procházkou zámeckým parkem lze dojít až do areálu a parku Lázní Darkov, které patří k jedněm z nejstarších v Evropě. Kléčbě pohybového aparátu, nervového a oběhového ústrojí používají jodobromovou solanku získávanou z hlubin země.

Zámek Fryštát
Zámek Fryštát
Zámek Fryštát
Vedlejší křídlo zámku - budova Lottyhaus
vstupní vestibul
Růžový salonek
Zlatý sál
Lovecký salonek
Pohled na zámek z parku
Zámecký park
Pohled na zámek z parku
Masarykovo náměstí - historiké jádro města

Služby

 

Jsme členy: Benefity

Spolupracujeme s: Benefity
Benefit Plus

PROČ S NÁMI?

    load